Om Jonas Deutgen

Specialkompetens

Svensk och internationell affärsjuridik, företagsförvärv och försäljningar samt tvistlösning.

Erfarenhet

Advokat, Nordenson Advokabyrå AB, 2015-2021

Advokat, Advokatfirman af Petersens KB, 2010–2014

Chef Koncernstab Juridik, AB Electrolux 2004–2010

Bolagsjurist, AB Electrolux 2000–2004

Bolagsjurist, Celsius AB, 1993–2000

Tingsnotarie Göteborgs tingsrätt 1992–1993

Bitr. jurist Setterwalls Advokatbyrå 1990–1992

Praktik, Sinclair, Roche & Temperley, London 1990

Praktik, Watson, Farley & Williams, London 1988

Bankjurist, Nordbanken 1987–1989

Amanuensis, Nordisk Institutt for Sjörett 1985

 

Utbildning

Jur. kand. Lunds universitet 1986

Sjörätt, Nordisk Institutt for Sjorett 1985

Transporträtt, Göteborgs universitet, 1984


Medlemskap

Sveriges advokatsamfund


Språk

Svenska och engelska